HENKILÖTIETOLAIN 10 §:n JA 24 §:n MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE 
(yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja)
1. Rekisterinpitäjä Pappilan Pidot Oy, 1017690-7, Kangasmannilantie 2-4, 42700 Keuruu, 0400 663 689


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Nanna Rantanen, pappilanpidot@pappilanpidot.fi3. Rekisterin nimiPappilan Pidot Oy:n asiakasrekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusPappilan Pidot Oy:n asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen asiakkaille, tuotetietojen ja tarjousten toimittaminen asiakkaille sekä asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen. Tietoja voidaan käyttää suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt.5. Rekisterin tietosisältöRekisteriin kerätään seuraavia tietoja, joko kaikki tai vain osa tiedoista, yleisesti vain nimi ja sähköposti sekä puhelinnumero:
Etunimi
Sukunimi
Katusoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 6. Säännönmukaiset tietolähteetTiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, tekstiviestillä tai muuten sähköisesti, kirjallisella lomakkeella tai henkilökohtaisesti.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.8. Rekisterin suojauksen periaatteetA. Manuaalinen aineisto 

Manuaalisesti käsiteltävät varauskalenterit säilytetään lukitussa tilassa Pappilan Pidot Oy:n toimitiloissa ja ne on suojattu niin, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Pappilan Pidot Oy:n henkilökunnasta pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja, varauskalenteria tai tilauspohjaa. Manuaaliset tilauspohjat hävitetään tilaisuuden jälkeen asiakkaan maksaessa tai laskutukseen siirtyessä tilauspohja jää laskun liitteeksi lakisääteisen säilyttämisen ajaksi, jonka jälkeen se tuhotaan.B. Sähköisesti tallennetut tiedot

 Sähköisesti tallennettu rekisteri säilytetään ja se on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin.  Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja. 
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminenJokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminenJokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle:11. Kielto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Pappilan Pidot Oy, 1017690-7, Kangasmannilantie 2-4, 42700 Keuruu, 0400 663 689

2. Rekisterin nimi

Slotti ajanvarausjärjestelmä

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen ja niistä muistuttaminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: nimi, puhelinnnumero, sähköpostiosoite, tehdyt varaukset ja niihin liittyvät lisätiedot.

5. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttö on suojattu salasanoin ja salatulla yhteydellä. Myös tietojen lähettäminen varausten yhteydessä tehdään salatun yhteyden ylitse. Palvelun tarjoavat palvelimet sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa.

6. Tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin tai käsittelemästä itseään koskevia tietoja. Pyynnöt tulee osoittaa ensisijaisesti palveluntarjoajalle

7. Evästeet

Slotti ajanvarausjärjestelmä käyttää evästeitä (cookie) käyttäjän istunnon (session) tunnistamiseen. Käyttämällä palvelua suostut evästeiden käyttöön. Lisätietoa evästeistä viestintäviraston sivuilta.